PROKSJEKTTJENESTER

SERVICESENTRALTJENESTER

MEKANISK OG MÅLENDE VEDLIKEHOLD

UFORSTYRRET DRIFT MED VÅR HJELP

Vi leverer tjenestene i kundens produksjonslokaler eller på deres byggeplass i Nord-Finland og Nord-Sverige, samtidig som vi også benytter oss av mulighetene i servicesentralen vår i Kajaani. Vi legger vekt på forebyggende, mekanisk og målende vedlikehold og komplette prosjekttjenester.

SAKKYDIG VEDLIKEHOLD GIR ØKT PRODUKTIVITET

VEDLIKEHOLDSTJENESTER

Sakkyndig vedlikehold i industrien forebygger feilsituasjoner og unødvendig produksjonsstans. PÅ LANG SIKT GIR UFORSTYRRET OG UAVBRUTT DRIFT ØKT PRODUKTIVITET INNENFOR ALLE DELOMRÅDENE I PRODUKSJONEN.

Vi tilbyr dekkende vedlikeholdsavtaler samt separate vedlikeholds- og serviceavtaler etter kundens behov og ønsker. I tillegg til dekkende vedlikehold utfører vi også reparasjon av forstyrrelser og oppstans.

Vedlikeholdstjenester til alle områdene i industrien

Vi leverer tjenestene på stedet i produksjonsenhetene, og ved behov benytter vi oss også av mulighetene vi har i servicesentralen vår i Kajaani. Vi tar nøye hensyn til arbeidernes sikkerhet samt til miljøet i alt arbeid vi utfører. Vi betjener alle fagområdene i industrien.

BE OM MER INFORMASJON OM VÅRE VEDLIKEHOLDSTJENESTER OG DEKKENDE SERVICEAVTALER!

 

 

Vedlikeholdstjenester

 • Mekanisk og målende vedlikehold
 • Forebyggende, periodisert og forbedrende vedlikehold
 • Vedlikeholdsstans-tjenester
 • Vedlikehold av transportører

Mekanisk vedlikehold

 • Avbalanseringer
 • Linjekontroll
 • Oppstartskontroll
 • Arbeid ved produksjonsstans

Utbedring av forstyrrelser

 • Umiddelbare reparasjoner
 • Tidsbestemte reparasjoner
 • Skiftreparasjon

Våre optiske måleinstrumenter

 • Nivelleringsverktøy
 • Teodolitt
 • Takymeter
 • Lasertilpasningsverktøy

GJENNOMFØRING AV PROSJEKTER – SERVICE FRA BEGYNNELSEN TIL SLUTTEN

PROSJEKTTJENESTER

Vi planlegger og gjennomfører alle prosjektene som en helhet. Vi er med både i oppstartsprosjektene for produksjonsanleggene, i endringer i produksjonen samt i prosjekter knyttet til flytting av anlegg og maskiner.

Vi tar oss av prosjektene fra begynnelse til slutt, fra planlegging og innkjøp til transport, montering, oppstart og veiledning. Vi kan tilby spesialister på de nordlige forholdene samt tjenestene på servicesentralen vår i Kajaani dersom det er behov for dette.

Med hensyn til resirkulering, sortering og gjenbrukspotensial

Vi sørger for miljøet og jobbsikkerheten på alle måter. For eksempel tar rivetjenesten vår alltid hensyn til riktig sortering og resirkulering samt mulighetene for gjenbruk av maskiner.

Prosjekttjenestene våre gjør prosjektene lettere og mindre belastende for kundene våre, og gir dem muligheten til å bruke sine ressurser på sin egen kjernevirksomhet.

HOS OSS LIGGER GJENNOMFØRINGEN AV PROSJEKTENE I HENDENE PÅ ERFARNE SPESIALISTER BE OM MER INFORMASJON!

Prosjekttjenester

 • Sertifisert sveising
 • Plastsveising
 • Rørleggerarbeid for industrien
 • Stålkonstruksjoner

Prosjektstyring

 • Planlegging
 • Innkjøpsplanlegging og innkjøp
 • Leveringer, montering og overvåkning
 • Oppstart og oppstartsveiledning

Flytting av maskiner og anlegg

 • Demontering og dokumentasjon
 • Renovering og modernisering
 • Transport
 • Gjenmontering

Demonteringstjenester

 • Demontering av maskiner
 • Demontering av elektroniske og automatiske systemer
 • Planlegging og adskillelse for å sikre driften av anlegg som er i gang
 • Spesialpakninger for transport og oppbevaring
 • Avfallsortering og resirkulering er alltid i samsvar med reglene
 • Miljøvennlig modernisering og gjenbruk av maskiner

MÅLENDE VEDLIKEHOLD – UAVBRUTT PRODUKSJON

TILSTANDSOVERVÅKNING

Det målende vedlikeholdet vi tilbyr måler, følger og analyserer maskinenes og anleggenes tilstand i realtid og for å få et vedlikehold med riktig omfatning. Vi kartlegger feil som begynner å komme frem, vurderer en sikker produksjonstid og planlegger vedlikeholdstiltakene som planlagte stans i produksjonen.

Vi tilbyr bl.a. vibrasjonsmålinger og analyseringer, oljeanalyser, avbilding med Thermacam-varmekamera, utralydmålinger og mange andre måletjenester. Vi kartlegger behovene og planlegger de nødvendige målingene etter dette.

Vi disponerer førsteklasses ACOEM-måleinstrumenter.

Vi benytter de beste måleinstrumentene for vibrasjonsmåling som finnes i bransjen i tilstandsovervåkningen, som ACOEM FALCON-, EAGLE- og MVX-instrumenter, både trådløse og med kabel. Det er også mulig å legge sensorer i lokaler med ATEX 0-klassifisering.

VÅRE TILSTANDSOVERVÅKNINGSTJENESTER GJØR DET MULIG Å OPPNÅ EN UFORSTYRRET OG UAVBRUTT PRODUKSJON SAMT Å UTFØRE VEDLIKEHOLDET PÅ EN FORNUFTIG MÅTE UNDER PRODUKSJONSSTANS. BE OM MER INFORMASJON!

Vibrasjonsmåling og analysering

 • Rutemålinger
 • Online-målinger
 • Flerkanalmålinger
 • XPR-analyseprogram

Våre måleinstrumenter

 • ACOEM FALCON, til feltmålinger i tilstandsovervåkningen
 • ACOEM EAGLE, trådløs online-tilstandsovervåkning
 • ACOEM MVX, trådløs online-tilstandsovervåkning i sanntid
 • Dewesoft DS-NET, modulær måling i sanntid

Oljeanalyser

 • Partikkelanalyser
 • Vanninnholdsanalyse
 • Viskositet
 • Stereomikroskopanalyser
 • Fotografier av prøver

Andre målinger

 • Ultralydmålinger
 • Avbilding med varmekamera
 • Stetoskop
 • Endoskop
 • Penetrantprøvninger

NORDENS BESTE SERVICETJENESTER FOR INDUSTRIEN

SERVICESENTRALTJENESTER

Våre egne servicetjenester i Kajaani gjør vedlikeholdet og reparasjonene av komponenter raskere og mer fleksible. Servicesentralen vår har maskinverktøy og løftere som er optimalisert for vedlikehold. Delene som skal til service kan enkelt transporteres til servicesentralen vår med tog eller lastebil.

Verkstedet vårt passer utmerket til vedlikehold og reparasjoner av separate komponenter, som store gir, vifter og pumper. Ved behov kan vi lage nye rotasjonssymmetriske deler, som for eksempel akslinger.

Metallsprøyting som overflatebehandling og vedlikehold.

Slitte akslinger, lagerhus, vinger og paller kan overflatebehandles med korrosjons- eller slitebestandige materialer i våre lokaler. Ved hjelp av metallsprøyting kan man gi delen et belegg med et slitesterkt materiale eller sette slitte maskindeler i stand ved å sprøyte ekstra materiale på slitte steder og deretter bearbeide delen til dens rette funksjonelle mål. Når man kan sette gamle deler i stand, trenger man ikke å lage nye og dyre deler. Dette er også en miljøvennlig løsning.

BE OM MER INFORMASJON OM VÅRE SERVICE- OG REPARASJONSTJENESTER?

Lokaler og utstyr

 • Gode forbindelser med tog og lastebil
 • Løftere
 • Maskinverktøy
 • Produksjon av enkeltstående deler

Service og reparasjon

 • Vedlikehold av komponenter
 • Dreiing og fresing
 • Avbalanseringer og innretninger
 • Lagre
 • Metallsprøyting som overflatebehandling
 • Reparasjonssveising av konstruksjoner
 • Reservedeltjenester

Vi utfører service på bl.a.

 • gir, motorer og kompressorer
 • Ruller og skjær
 • Pumper og vifter