TJENESTEPRODUSENT

SAMARBEIDSPARTNER

ØKER KONKURRANSEDYKTIGHETEN

NORMAINT OY SOM BEDRIFT

Naturressursene og logistikkmulighetene bringer stadig ny infrastruktur og industri til de nordlige breddegradene. Funksjonaliteten og effektiviteten i utnyttelsen av disse er avhengig av et vellykket vedlikehold.

Vi i Normaint tilbyr kundene våre et dekkende vedlikehold samt gjennomføring av prosjekter for industrien, som sikrer kundene en uavbrutt drift og en optimal produktivitet.

VI BETJENER DE NORDLIGE OMRÅDENE

KONKURRANSEDYKTIGHET TIL INDUSTRIEN

Normanit Oy ble grunnlagt som et foretak som skulle anvende og kombinere faglig kompetanse innen vedlikehold, sakkyndighet og teknologi. Spesialkompetansen til bedriften er drift under de krevende forholdene i nord.

Målet vårt er å øke konkurransedyktigheten i industrien med komplette vedlikeholds-, tilstandsovervåknings- og prosjekttjenester.

Vi legger vekt på forebyggende, mekanisk og målende vedlikehold, og ved hjelp av dette kan kundene våre øke produktiviteten og konkurransedyktigheten betydelig, selv når produksjonsprosessen er optimalisert til det maksimale. Virksomheten vår er basert på kundeforhold hvor vi øker kundens konkurransedyktighet metodisk og på lang sikt.

Vi går i hovedsak inn for vekst i det nordlige High North-området, som på dette tidspunktet er en viktig vekstretning i industrien i EU, Skandinavia og Russland.

ERFARING OG LANGVARIGE KUNDEFORHOLD

FAKTA

  • Selskapet har 60 fagarbeidere
  • Hjemsted Kajaani i Finland
  • Avdelinger i Raahe (Finland) og Luleå (Sverige)
  • Langvarige avtaler med viktige kunder
  • High North-området som vekstretning

VI TAR HENSYN TIL DE SPESIELLE FORHOLDENE I DEN NORDLIGE NATUREN

MILJØ OG SIKKERHET

De tre viktigste verdiene for Normanit Oy er tillit, åpenhet og å holde det man lover.

Vi følger disse prinsippene i all vår virksomhet, både når det gjelder kunder, ansatte og miljøet.

Virksomhet i de nordlige områdene betyr at man må ta hensyn til en sensitiv natur, respektere den lokale levemåten samt vise et ansvarsfullt energiforbruk. Vi tar nøye hensyn til miljøet og samfunnet som omgir oss i all vår virksomhet. Vi resirkulerer og sorterer avfallet etter reglene, og vi går for eksempel inn for å sette deler i stand til gjenbruk så langt dette er mulig.

Sikkerhetskunnskapene til personer som arbeider under krevende forhold krever også ekstra satsing. Vi sørger for sikkerhet og oppdaterte kunnskaper hos de ansatte ved blant annet å tilby dem kontinuerlig opplæring knyttet til jobbsikkerheten.

Vi følger følgende ERO-systemer i virksomheten: ISO 9001 Kvalitetsledelse, ISO 14001 Miljøledelse, OHSAS 18001 Styringssystemer for arbeidsmiljø, EN 1090 Produksjon av krevende stålkonstruksjoner og ISO 3834 Sveising.

PLASS TIL FAGFOLK

JOBBE I NORMAINT?

Vi trenger fagfolk som i tillegg til en sterk yrkeskompetanse også har evner til å løse utfordringene de møter på en selvstendig måte. Evner til å møte kundene og se deres behov samt ansvarsfølelse for miljøet er naturligvis også egenskaper vi ønsker hos våre medarbeidere.

Dersom du har erfaring med kundearbeid innen vedlikehold eller du har et sterkt ønske om å lære deg et yrke innen industri, kan du kontakte oss på skjemaet du finner på kontaktopplysningssiden. Dersom vi ikke har behov for å ansette deg nå, beholder vi søknaden din for eventuell senere forbindelse.