NORDLIG KOMPETANSE FOR BEHOVENE I INDUSTRIEN

normaint oy

Normaint Oy er en nordlig serviceprodusent og samarbeidspartner innen vedlikehold og tilstandsovervåkning til industrien samt gjennomføring av oppstarts- og endringsprosjekter av industrianlegg.

Vår spesialkompetanse er forebyggende, mekanisk og målende vedlikehold samt drift under krevende nordlige forhold. Kundene våre er ledene industrianlegg i Nord-Finland og -Sverige.

PRODUKTIVITET TIL KUNDENE

Vi tilbyr tjenestepakker i høy kvalitet, som gjør at kundene kan øke produktiviteten og konkurransedyktigheten på lang sikt.

STERK SPESIALKOMPETANSE

Vi har både tekniske kunnskaper og god kjennskap til forholdene i nordlige strøk. Vår kompetanse har blitt til gjennom lang praktisk erfaring.

MENNESKER OG MILJØ

Vi tar hensyn til miljøet og jobbsikkerheten i alt arbeid og virksomhet. Vi gir opplæring, vi resirkulerer og går inn for gjenbruk.

VÅRE TJENESTER

MED STERK ERFARING OG KJENNSKAP TIL DE NORDLIGE FORHOLDENE

VEDLIKEHOLD

SAKKYNDIG VEDLIKEHOLD I INDUSTRIEN FOREBYGGER FEILSITUASJONER OG UNØDVENDIGE PRODUKSJONSSTANS. PÅ LANG SIKT GIR UFORSTYRRET OG UAVBRUTT DRIFT ØKT PRODUKTIVITET INNENFOR ALLE DELOMRÅDENE I PRODUKSJONEN. VI GJENNOMFØRER EN FOREBYGGENDE DRIFTSMODELL FOR VEDLIKEHOLD.

LES MER

PROSJEKTTJENESTER

VI GJENNOMFØRER ALLE OPPSTARTS- OG ENDRINGSPROSJEKTER AV INDUSTRIANLEGG, FRA PLANLEGGING OG INNKJØP TIL TRANSPORT, MONTERINGER, IBRUKTAGELSE OG VEILEDNING. VI KAN TILBY SPESIALISTER SOM KJENNER DE NORDLIGE FORHOLDENE SAMT SERVICESENTRALENS TJENESTER.

LES MER

TILSTANDSOVERVÅKNING

VÅR TILSTANDSOVERVÅKNING MÅLER, FØLGER OG ANALYSERER MASKINENES OG ANLEGGENES TILSTAND I REALTID OG FOR Å OPPNÅ ET VEDLIKEHOLD MED RIKTIG OMFATNING. VI DISPONERER DET BESTE SOM FINNES AV MÅLEUTSTYR I BRANSJEN, BÅDE TRÅDLØST OG MED KABLER, SOM FOR EKSEMPEL ACOEM FALCON, ACOEM EAGLE OG ACOEM MVX.

LES MER

SERVICESENTRALTJENESTER

RESSURSENE I SERVICSENTRALEN VÅR I KAJAANI ER LETT TILGJENGELIGE, OG HIT KAN MAN KOMME MED BÅDE TOG OG LASTEBIL. VÅRE MEDARBEIDERE HAR STERK KOMPETANSE INNEN VEDLIKEHOLD OG REPARASJON AV INDUSTRIMASKINER OG -ANLEGG SAMT ANNET VERKSTEDARBEID.

LES MER

VÅRE KUNDER

VI TILBYR DEKKENDE TJENESTER TIL INDUSTRIEN

KUNDENE VÅRE ER FORETAK INNEN GRUVERINDUSTRI, METALLINDUSTRI, SKOGSINDUSTRI, PAPIRINDUSTRI OG ENERGIINDUSTRI.

LES MER OM HVORDAN VI KAN BETJENE DEG HER!

REFERANSER