GRUVER

METALL- OG ENERGIINDUSTRI

SKOGS- OG PAPIRINDUSTRI

INDUSTIEN SOM KUNDE

Kundene våre er en lang rekke ledene industrianlegg i Nord-Finland og Nord-Sverige. Kundene våre driver virksomhet i gruvebransjen, skogsindustrien, papirindustrien, metallindustrien samt energiindustrien, spesielt som produsenter av fornybare energiformer.

TJENESTER TIL DEN VOKSENDE GRUVEBRANSJEN

GRUVER

Gruver og nye gruveprosjekter trenger kompetente og dyktige samarbeidspartnere. Utsiktene i gruvebransjen er ekstra lovende i High North-området i Norden og Russland. Samtidig som de nye gruveprosjektene går fremover, øker også miljø- og sikkerhetskravene som er satt for gruvevirksomheten.

Normaint Oy er en sakkyndig samarbeidspartner som tilbyr mekaniske og målende vedlikeholdstjenester samt planlegging og gjennomføring av prosjekter, og som kjenner de krevende og sensitive forholdene i nord, både når det gjelder vinterkulde og lyse netter.

BE OM MER INFORMASJON OM VÅRE TJENESTER FOR GRUVEBRANSJEN!

EN STØ SAMARBEIDSPARTNER FOR METALLINDUSTRIEN

METALLINDUSTRIEN

Vi har blitt godt kjent med metallindustrien, ettersom vi allerede har jobbet lenge med mekanisk og målende vedlikehold, både på avtalebasis og som prosjekter for de største stålprodusentene i Nord-Finland.

I løpet av samarbeidet har vi lært kundenes virksomhet å kjenne, og vi har utviklet skreddersydde tjenestepakker for vedlikeholdet, hvor vi spiller en aktiv rolle i vedlikeholdsprosessen.

Betydningen av vedlikehold øker også i metallindustriforetak som produserer videreforedlingsprodukter.

BE OM MER INFORMASJON OM VÅRE TJENESTER FOR METALLINDUSTIEN!

ALLSIDIGE TJENESTER FOR SKOGS- OG PAPIRINDUSTRIEN

SKOG OG PAPIR

Våre kunder i skogsindustribransjen er papirindustri- og videreforedlingsforetak innen skogsindustribransjen, som for eksempel videreforedlere av biodrivstoff som man får fra skogen.

Normanit Oy sine mekaniske og målende vedlikeholdstjenester rettet mot skogsindustrien sikrer en uforstyrret drift av prosessene under alle forhold. I tillegg tilbyr vi komplette prosjekttjenester.

BE OM MER INFORMASJON DERSOM DU ER AKTØR ELLER VIDEREFOREDLER I SKOGSINDUSTRI- ELLER PAPIRINDUSTRIBRANSJEN.

DEKKENDE VEDLIKEHOLDS- OG PROSJEKTTJENESTER

ENERGIINDUSTRIEN

Vi tilbyr dekkende mekaniske og målende vedlikeholdstjenester samt komplette prosjekttjenester også til energiindustrien.

Kundene våre er flere produksjonsenheter som produserer biodrivstoff, som bioetanol, biogass og biodiesel. Også energiproduksjonsenheter som produserer vann- og vindkraft eller som benytter torv, flis og annet drivstoff av tre, har tillit til tjenestene våre.

TJENESTENE VÅRE SØRGER FOR AT DET BLIR PRODUSERT FORNYBAR ENERGI UTEN AVBRUDD OGSÅ I FREMTIDEN. KONTAKT OSS DERSOM DU BLE INTERESSERT I DETTE!