Feeniks-hanke

Normaint Oy kehittää jatkuvasti osaamistaan ja uusia palveluja asiakkaidensa hyödyksi. Feeniks-hankkeessa toteutetaan uusien palvelukokonaisuuksien kehitystyö ja voimakas tuotteistaminen. Hankkeen

toteuttamiseen on saatu Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen myöntämää EAKR-rahoitusta.