PROJEKTTJÄNSTER

SERVICECENTERTJÄNSTER

MEKANISKT UNDERHÅLL OCH UNDERHÅLL MED MÄTNINGAR

STÖRNINGSFRI VERKSAMHET MED VÅR HJÄLP

Vi tillhandahåller tjänster i kundernas produktionsanläggningar i norra Finland och norra Sverige, och drar även nytta av de möjligheter som vårt servicecenter i Kajana erbjuder. Vi satsar särskilt på förebyggande och mekaniskt underhåll samt underhåll med mätningar och heltäckande projekttjänster.

KOMPETENT UNDERHÅLL ÖKAR PRODUKTIVITETEN

UNDERHÅLLSTJÄNSTER

Kompetent industriellt underhåll förebygger störningar och onödiga driftstopp. En störningsfri och oavbruten verksamhet ökar produktiviteten på lång sikt på alla delområden i produktionen.

Vi erbjuder heltäckande underhållsavtal samt separata underhålls- och serviceavtal i enlighet med kundens behov och önskemål. Förutom heltäckande underhåll erbjuder vi även reparationer vid störningar och driftstopp.

Underhållstjänster för alla områden inom industrin

Vi erbjuder tjänster på plats på produktionsanläggningar och utnyttjar vid behov även de möjligheter som vårt servicecenter i Kajana erbjuder. Vi beaktar våra anställdas säkerhet i all vår verksamhet och skyddar miljön på korrekt sätt. Vi betjänar alla sektorer inom industrin.

BE OM MER INFORMATION OM VÅRA UNDERHÅLLSTJÄNSTER OCH VÅRA HELTÄCKANDE SERVICEAVTAL!

 

 

Underhållstjänster

 • Mekaniskt underhåll och underhåll med mätningar
 • Förebyggande, periodiserat och förbättrande underhåll
 • Tjänster för serviceuppehåll
 • Transportörunderhåll

Mekaniskt underhåll

 • Balanseringar
 • Granskning av linjer
 • Ibruktagningsgranskningar
 • Arbeten vid uppehåll

Reparationer vid störningar

 • Omedelbara reparationer
 • Flyttade reparationer
 • Skiftesreparationer

Våra optiska mätinstrument

 • Avvägningsinstrument
 • Teodolitavvägningsinstrument
 • Takymeter
 • Laserlinjedragningsutrustning

VI GENOMFÖR PROJEKT – FRÅN BÖRJAN TILL SLUT

PROJEKTTJÄNSTER

Vi planerar och genomför alla projekt från början till slut. Vi deltar i såväl projekt för grundande av produktionsanläggningar som projekt som berör förändringar i produktionen och förflyttningar av utrustning.

Vi genomför projekt från början till slut, från projektering och upphandlingar till transport, installation, ibruktagning och handledning. Proffs som känner de nordliga förhållandena och vid behov även vårt servicecenter i Kajana står till ert förfogande.

Med beaktande av återvinningen, källsorteringen och återanvändningspotentialen

Vi gör allt för att skydda miljön och trygga arbetssäkerheten. Exempelvis i våra demonteringstjänster beaktar vi alltid korrekt sortering och återvinning samt möjligheterna till återanvändning av utrustning.

Våra projekttjänster ger kunden enkelhet, bekymmersfrihet och möjlighet att koncentrera sina resurser till sin egen kärnverksamhet.

VI HAR ERFARNA PROFFS SOM GENOMFÖR DINA PROJEKT. BE OM MER INFORMATION!

Projekttjänster

 • Klassvetsningar
 • Plastsvetsningar
 • Industriella rörarbeten
 • Stålkonstruktioner

Projektledning

 • Planering
 • Anskaffningsplanering och anskaffningar
 • Leveranser, installation och övervakning
 • Ibruktagning och ibruktagningshandledning

Förflyttningar av utrustning

 • Lösgöring och dokumentering
 • Upprustning och modernisering
 • Transport
 • Ominstallation

Demonteringstjänster

 • Demontering av maskiner
 • Demontering av el- och automationssystem
 • Planering och separation med tryggande av befintliga anläggningar.
 • Specialtjänster för transport och lagring
 • Alltid korrekt källsortering och återvinning
 • Miljövänlig modernisering av utrustning för återanvändning

UNDERHÅLL MED MÄTNINGAR – OAVBRUTEN PRODUKTION

KONDITIONSÖVERVAKNING

Vi erbjuder underhåll med mätningar och kontrollerar maskinernas och utrustningens skick för att kunna serva dem vid rätt tid och i rätt omfattning. Vi kartlägger begynnande fel, bedömer den trygga produktionstiden och schemalägger underhållsåtgärderna under planerade driftstopp.

Vi erbjuder bland annat vibrationsmätningar och analyser, oljeanalyser, fotograferingar med Thermacam-värmekamera, ultraljudsmätningar och många andra mätningstjänster. Vi kartlägger behoven och planerar de nödvändiga mätningarna i enlighet med dem.

Vi använder högklassig ACOEM-mätutrustning

Vi använder branschens bästa mätinstrument för konditionsövervakning och vibrationsmätningar, såsom trådlösa och kabelanslutna ACOEM FALCON-, EAGLE- och MVX-instrument. Avkänning kan göras även i ATEX 0-klassificerade lokaler.

VÅR KONDITIONSÖVERVAKNINGSTJÄNST MÖJLIGGÖR STÖRNINGSFRI OCH OAVBRUTEN PRODUKTION SAMT SCHEMALÄGGNING AV UNDERHÅLL UNDER PAUSER I PRODUKTIONEN. BE OM MER INFORMATION!

Vibrationsmätningar och analyser

 • Ruttmätningar
 • Onlinemätningar
 • Flerkanalsmätningar
 • XPR-analysprogramvara

Vår mätutrustning

 • ACOEM FALCON, för fältmätningar inom konditionsövervakningen
 • ACOEM EAGLE, trådlös konditionsövervakning online
 • ACOEM MVX, kabelansluten online-konditionsövervakning i realtid
 • Dewesoft DS-NET, modulär, mätning i realtid

Oljeanalyser

 • Partikelanalyser
 • Vattenhaltsanalyser
 • Viskositet
 • Stereomikroskåpanalyser
 • Fotografier av prover

Övriga mätningar

 • Ultraljudsmätningar
 • Fotograferingar med värmekamera
 • Stetoskopi
 • Endoskopi
 • Penetrerande provningar

NORDENS BÄSTA UNDERHÅLLSSERVICE FÖR INDUSTRIN

SERVICECENTERTJÄNSTER

Vår egen servicetjänst i Kajana gör komponentunderhållet flexiblare och reparationerna snabbare. Vårt servicecenter har verktygsmaskiner och lyftkranar som är optimerade för underhåll. De delar som ska underhållas kan enkelt transporteras till servicecentret med tåg eller lastbil.

Vår reparationsverkstad lämpar sig utmärkt för underhåll och reparation av enskilda komponenter, såsom stora växellådor, fläktar och pumpar. Vid behov kan vi tillverka enskilda exemplar av nya rotationssymmetriska delar, såsom axlar.

Metallsprutning för ytbeläggning och restaurering

Slitna axlar, lagerhus, vingar och blad kan i våra lokaler ytbeläggas med korrosionsbeständiga och slitstarka material. Genom metallsprutning kan man ge delen en yta av slitstarkt material eller restaurera slitna maskindelar genom att lägga till nytt material på de slitna ställena och därefter bearbeta delen så att den får rätt mått. När gamla delar kan rustas upp behöver man inte tillverka en dyr, ny del. Detta är också en miljövänlig lösning.

BE OM MER INFORMATION OM VÅRA UNDERHÅLLS- OCH REPARATIONSTJÄNSTER!

Lokaler och utrustning

 • Lätt att nå med tåg och lastbil
 • Lyftkranar
 • Verktygsmaskiner
 • Tillverkning av enskilda delar

Underhåll och reparation

 • Komponentservice
 • Svarvning och fräsning
 • Balanseringar ja linjedragningar
 • Lager
 • Ytbeläggning med metallsprutning
 • Reparationssvetsningar
 • Reservdelsservice

Vi underhåller bl.a.

 • Växellådor, motorer och kompressorer
 • Valsar och bett
 • Pumpar och fläktar