SERVICEPRODUCENT

PARTNER

VI ÖKAR KONKURRENSKRAFTEN

NORMAINT OY SOM FÖRETAG

De nordliga områdenas naturresurser och logistiska möjligheter skapar kontinuerligt ny infrastruktur och industri i norr. För att de ska fungera och kunna utnyttjas effektivt krävs fungerande underhåll.

Vi på Normaint erbjuder våra kunder komplett industriellt underhåll och projektledning som garanterar en oavbruten verksamhet och optimal produktivitet.

VI BETJÄNAR I NORR

KONKURRENSKRAFT FÖR INDUSTRIN

Normaint Oy grundades för att tillämpa och förena yrkeskunskap, expertis och teknologi. Till företagets specialkompetenser hör arbete i krävande nordliga förhållanden.

Vårt mål är att öka industrins konkurrenskraft genom kompletta tjänster för underhåll, konditionsövervakning och projekt.

Vi fokuserar på förebyggande och mekaniskt underhåll samt underhåll med mätningar, med hjälp av vilka våra kunder kan förbättra sin produktivitet och konkurrenskraft i betydande omfattning ännu i det skede då själva produktionsprocessen har optimerats. Vår affärsverksamhet bygger på kundrelationer, där vi förbättrar kundens konkurrenskraft långsiktigt och systematiskt.

Vi satsar huvudsakligen på tillväxt i det nordliga High North-området, som för tillfället är ett betydande industriellt tillväxtområde i Europeiska unionen, Skandinavien och Ryssland.

ERFARENHET OCH LÅNGA KUNDRELATIONER

FAKTA

  • Bolaget sysselsätter omkring 60 personer
  • Hemort Kajana i Finland
  • Vi finns i Brahestad (Finland) och Luleå (Sverige)
  • Långvariga avtal med betydande kunder
  • Tillväxt i High North-området

VI BEAKTAR DEN NORDLIGA NATURENS SÄRSKILDA EGENSKAPER

MILJÖ OCH SÄKERHET

Normaint Oy:s tre centrala värderingar är förtroende, öppenhet och att hålla löften.

Vi följer dessa principer i allt vårt agerande gentemot såväl kunderna som personalen och miljön.

Verksamhet i nordliga områden förutsätter skydd av den känsliga naturen, respekt för den lokala livsstilen och ansvarsfull energiförbrukning. Vi beaktar miljön och det omgivande samhället i all vår verksamhet. Vi källsorterar och återvinner på korrekt sätt och rustar upp delar för återanvändning alltid när det är möjligt.

Även säkerhetskunskaperna hos personal som arbetar i krävande förhållanden kräver särskild uppmärksamhet. Vi är noggranna med personalens säkerhet i arbetet och ser till att de har aktuella kunskaper, bland annat genom att kontinuerligt erbjuda dem utbildning i arbetssäkerhet.

I vår verksamhet följer vi följande verksamhetsstyrningssystem: ISO 9001 Kvalitetskontroll, ISO 14001 Miljöledning, OHSAS 18001, Hälsa och säkerhet i arbetet, EN 1090 Tillverkning av krävande stålkonstruktioner och ISO 3834 Svetsning.

EN PLATS FÖR PROFFS

JOBBA PÅ NORMAINT?

Vi behöver proffs som förutom yrkeskunskap även har förmåga att självständigt lösa de utmaningar som uppstår. Även förmåga att bemöta kunder och identifiera deras behov samt ansvar för miljön är naturligtvis egenskaper som vi vill se hos våra anställda.

Om du har erfarenhet av arbete med kunder inom underhåll eller en stark vilja att lära dig gedigen yrkeskunskap, kontakta oss med hjälp av blanketten på sidan Kontaktuppgifter. Om vi inte har behov av personal för tillfället sparar vi din ansökan för att eventuellt kontakta dig senare.