GRUVOR

METALLINDUSTRI OCH ENERGIINDUSTRI

SKOGS- OCH PAPPERSINDUSTRI

MED INDUSTRIN SOM KUND

Till våra kunder hör många ledande industrianläggningar i norra Finland och norra Sverige. Våra kunder verkar inom gruvsektorn, skogsindustrin, pappersindustrin, metallindustrin samt energiindustrin, särskilt som producenter av förnybar energi.

TJÄNSTER FÖR DEN VÄXANDE GRUVINDUSTRIN

GRUVOR

Gruvor och nya gruvprojekt behöver yrkeskunniga partner. Utsikterna för gruvbranschen är särskilt lovande i Nordens och Rysslands High North-område. Samtidigt som gruvprojekt går framåt skärps även de miljö- och säkerhetskrav som ställs på gruvverksamheten.

Normaint Oy är en kunnig partner som erbjuder mekaniskt underhåll och mätningar samt planering och genomförande av projekt. Vi känner de nordliga områdenas krävande och känsliga förhållanden med allt från kyla till vita nätter.

BE OM MER INFORMATION OM VÅRA TJÄNSTER FÖR GRUVBRANSCHEN!

EN STABIL PARTNER FÖR METALLINDUSTRIN

METALLINDUSTRI

Metallindustrin är välbekant för oss eftersom vi redan länge har utfört såväl avtals- som projektbaserat mekaniskt underhåll och mätningar åt norra Finlands största stålproducenter.

Under samarbetet har vi lärt känna våra kunders affärsverksamhet och utvecklat skräddarsydda helhetstjänster för underhåll, som innefattar en aktiv roll i underhållsprocesserna.

Betydelsen av underhåll ökar även bland aktörer inom metallindustrin som tillverkar förädlade produkter.

BE OM MER INFORMATION OM VÅRA TJÄNSTER FÖR METALLINDUSTRIN!

MÅNGSIDIGA TJÄNSTER FÖR SKOGS- OCH PAPPERSINDUSTRIN

SKOG OCH PAPPER

Till våra kunder inom skogsindustrin hör pappersindustrin och andra vidareförädlare, såsom vidareförädlare av biobränslen som fås ur skogen.

Normaint Oy tjänster för mekaniskt underhåll och mätningar för skogsindustrin säkerställer att processerna fungerar störningsfritt i alla förhållanden. Vi erbjuder även heltäckande projekttjänster.

Är du en aktör eller vidareförädlare inom skogs- eller pappersindustrin? Be om mer information om våra tjänster!

HELTÄCKANDE UNDERHÅLL OCH PROJEKTTJÄNSTER

ENERGIINDUSTRI

Vi erbjuder heltäckande tjänster för mekaniskt underhåll och underhåll med mätningar samt kompletta projekttjänster även för energiindustrin.

Till våra kunder hör många anläggningar som producerar biobränslen, såsom bioetanol, biogas och biodiesel. Även anläggningar för vatten- och vindkraft samt energiproduktionsanläggningar som använder torv, flisavfall och andra träbaserade bränslen litar på våra tjänster.

VÅRA TJÄNSTER BIDRAR TILL ATT FÖRNYBAR ENERGI ÄVEN I FRAMTIDEN SKA KUNNA PRODUCERAS UTAN AVBROTT. INTRESSERAD? TA KONTAKT!