NORDLIG KOMPETENS FÖR INDUSTRINS BEHOV

normaint oy

Normaint Oy är en nordlig serviceleverantör och partner för industriellt underhåll och konditionsövervakning samt projekt för grundande och ändring av industriella anläggningar.

Vi är specialister på förebyggande och mekaniskt underhåll samt underhåll med mätningar och arbete i krävande nordliga förhållanden. Till våra kunder hör ledande industrianläggningar i norra Finland och norra Sverige.

PRODUKTIVITET FÖR KUNDEN

Vi erbjuder högklassiga servicehelheter genom vilka våra kunder kan förbättra sin produktivitet och konkurrenskraft på lång sikt.

GEDIGEN EXPERTIS

Vi har såväl teknisk know-how som kunskap om nordliga förhållanden. Vår gedigna kompetens är resultatet av lång praktisk erfarenhet.

MÄNNISKOR OCH MILJÖ

Vi beaktar miljön och säkerheten i arbetet i all vår verksamhet. Vi utbildar, återvinner och prioriterar återanvändning.

VÅRA TJÄNSTER

MED GEDIGEN ERFARENHET OCH KUNSKAP OM NORDLIGA FÖRHÅLLANDEN

UNDERHÅLL

KOMPETENT INDUSTRIELLT UNDERHÅLL FÖREBYGGER STÖRNINGAR OCH ONÖDIGA DRIFTSTOPP. EN STÖRNINGSFRI OCH OAVBRUTEN VERKSAMHET ÖKAR PRODUKTIVITETEN PÅ LÅNG SIKT PÅ ALLA DELOMRÅDEN I PRODUKTIONEN. VI TILLÄMPAR EN VERKSAMHETSMODELL FÖR FÖREBYGGANDE UNDERHÅLL.

LÄS MER

PROJEKTTJÄNSTER

VI GENOMFÖR ALLA PROJEKT FÖR GRUNDANDE OCH ÄNDRING AV INDUSTRIANLÄGGNINGAR FRÅN PROJEKTERING OCH UPPHANDLINGAR TILL TRANSPORT, INSTALLATIONER, IBRUKTAGNING OCH HANDLEDNING. PROFFS SOM KÄNNER DE NORDLIGA FÖRHÅLLANDENA SAMT VÅRT SERVICECENTER I KAJANA STÅR TILL ERT FÖRFOGANDE.

LÄS MER

KONDITIONSÖVERVAKNING

VÅR UNDERHÅLLSTJÄNST MÄTER, KONTROLLERAR OCH ANALYSERAR MASKINERNAS OCH UTRUSTNINGENS SKICK FÖR ATT KUNNA SERVA DEM VID RÄTT TID OCH I RÄTT OMFATTNING. VI ANVÄNDER BRANSCHENS BÄSTA TRÅDLÖSA OCH KABELANSLUTNA MÄTVERKTYG, SÅSOM ACOEM FALCON, ACOEM EAGLE OCH ACOEM MVX.

LÄS MER

SERVICECENTERTJÄNSTER

RESURSERNA PÅ VÅRT SERVICECENTER I KAJANA NÅS ENKELT MED SÅVÄL TÅG SOM LASTBIL. VÅRA ANSTÄLLDA HAR GEDIGEN KOMPETENS I UNDERHÅLL OCH REPARATION AV INDUSTRIELLA MASKINER OCH UTRUSTNING SAMT VERKSTADSARBETE.

LÄS MER

VÅRA KUNDER

VI ERBJUDER KOMPLETT SERVICE FÖR INDUSTRIN

VÅRA KUNDER FINNS INOM GRUV-, METALL-, SKOGS-, PAPPERS- OCH ENERGIINDUSTRIN.

LÄS MER OM HUR VI KAN BETJÄNA DIG HÄR!

Referenser