TIETOSUOJASELOSTE

Rekisterin nimi
Asiakasrekisteri
Markkinointirekisteri
Työntekijärekisteri
Työnhakijoiden rekisteri

Rekisterinpitäjä
Normaint Oy Y-tunnus 2581120-5
Tehdaskatu 15, Rata 3 C 31, 87100 Kajaani

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Petri Aikio, puhelin +358 40 543 2858, petri.aikio [at] normaint.fi

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Asiakasrekisteri
Henkilötietoja kerätään tiettyä, nimenomaista ja laillista tarkoitusta varten. Tietoja kerätään
asiakassuhteiden hoitamista ja palveluiden toimittamista varten. Henkilötietojen käsittelyn
oikeusperuste on sopimusvelvoitteiden täyttäminen.

Markkinointirekisteri
Henkilötietoja kerätään tiettyä, nimenomaista ja laillista tarkoitusta varten rekisterinpitäjän
oikeutetun edun perusteella. Rekisterinpitäjällä on oikeus harjoittaa markkinointia.

Työntekijärekisteri
Henkilötietoja kerätään tiettyä, nimenomaista ja laillista tarkoitusta varten. Tietoja kerätään
työsuhteen hoitamista varten. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste on
sopimusvelvoitteiden täyttäminen. Henkilötietojen antaminen on välttämätöntä työnantajan
velvoitteiden hoitamiseksi. Henkilötietojen antamatta jättäminen voi estää työnantajaa
täyttämästä työsopimuksen tai työsuhteen hoitamisesta säädettyjen lakien velvoitteita.

Työnhakijoiden rekisteri
Henkilötietoja kerätään tiettyä, nimenomaista ja laillista tarkoitusta varten työnhakijan
työhakemuksen käsittelemistä ja työhönottoprosessiin liittyvien tehtävien hoitamiseksi.

Rekisterin henkilötietoryhmät

Asiakasrekisteri
Rekisteri sisältää rekisterinpitäjän asiakkaiden henkilötietoja, joita ovat mm. nimi, osoite,
sähköpostiosoite, puhelinnumero ja muut asiakassuhteen hoitamiseen tarvittavat tiedot.

Markkinointirekisteri
Markkinointirekisteri sisältää asiakkaiden yhteystietoja, joita ovat mm. nimi,
sähköpostiosoite, puhelinnumero.

Työntekijärekisteri
Rekisteri sisältää rekisterinpitäjän työntekijöiden, joita ovat mm. nimi, yhteystiedot,
henkilötunnus, pankkiyhteystiedot ja muut työsuhteen hoitamiseen tarvittavat tiedot.

Työnhakijoiden rekisteri
Rekisteri sisältää työnhakijoiden tietoja, joita ovat mm. nimi, yhteystiedot ja muut
työhakemuksessa annetut tiedot.

Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakasrekisteri
Asiakasrekisterin tiedot kerätään rekisteröidyltä itseltään.

Markkinointirekisteri
Markkinointirekisterin henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään tai julkisista lähteistä,
kuten yritysten yhteystiedoista WWW-sivuilta ja osoiterekistereistä.

Työntekijärekisteri
Työntekijärekisterin tiedot kerätään työntekijältä itseltään.

Työnhakijoiden rekisteri
Työnhakijarekisterin tiedot kerätään työnhakijalta itseltään.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Asiakasrekisteri
Ei säännön mukaisia tietojen luovutuksia.

Markkinointirekisteri
Ei säännön mukaisia tietojen luovutuksia.

Työntekijärekisteri
Työntekijärekisterin tietoja luovutetaan palkanlaskentapalvelua tarjoavalle
tilitoimistokumppanille sekä vakuutusyhtiöille rekisterinpitäjän työntekijöihin liittyvien
vakuutuksiin liittyen.

Työnhakijoiden rekisteri
Ei säännön mukaisia tietojen luovutuksia.

Tietojen siirto EEA-alueen ulkopuolelle
Tietoja ei siirretä EEA-alueen ulkopuolelle.

Profilointi ja automaattinen päätöksenteko

Rekisterin tiedoilla ei tehdä profilointia eikä automaattista päätöksentekoa.

Tietojen säilytysaika

Asiakasrekisteri
Asiakastietoja säilytetään asiakkaan kanssa määritellyn sopimuksen mukaisen ajan.

Markkinointirekisteri
Markkinointirekisterin henkilötiedot poistetaan, kun tietojen käsitellylle ei ole enää
liiketoiminnallista perustetta tai jos rekisteröity pyytää poistamaan häntä koskevat tiedot.

Työntekijärekisteri
Työntekijärekisterin henkilötiedot poistetaan työsuhteen päättymisen jälkeen, kun
lakisääteinen velvollisuus antaa työtodistus on päättynyt. Työkykyyn ja -terveyteen liittyvät
tiedot poistetaan, kun niihin liittyvät sairausajan palkat ja korvaukset on hoidettu.

Työnhakijoiden rekisteri
Työhakemuksen henkilötietoja käsitellään hakemuksessa nimetyn työpaikan täyttämisen ajan
ja säilytetään vuoden ajan valinnan jälkeen. Avoimen työhakemuksen tietoja säilytetään
kuuden kuukauden ajan.

Rekisteröiden oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus saada pääsy ja tarkastaa, hänestä koskevat rekisteriin tallennetut
tiedot. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterinpitäjää oikaisemaan häntä koskevat
virheelliset tiedot.
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterinpitäjää poistamaan häntä koskevat henkilötiedot tai
keskeyttämään henkilötietojen käsittely, mikäli käsittelylle ei ole enää perustetta.

Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä, markkinointia ja profilointia.
Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot, jotka hän on toimittanut
rekisterinpitäjälle, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa ja oikeus siirtää
kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.
Pyynnöt rekisteröityjen oikeuksien käyttämiseksi tulee toimittaa kirjallisesti ja
allekirjoitettuna rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle.
Rekisteröidyllä on myös oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle siinä jäsenvaltiossa,
jossa hänen vakinainen asuinpaikkansa tai työpaikkansa on tai jossa väitetty tietosuojaasetuksen
rikkominen on tapahtunut.

Käytämme sivustollamme evästeitä

Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa muun muassa sivuston perustoiminnot. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien päätelaitteita tai tiedostoja. Voit poistaa evästeet käytöstä tai asettaa selaimen asetuksista evästeille hälytyksen. Ohjeita evästeiden hallintaan ja poistamiseen löytyy esimerkiksi osoitteesta aboutcookies.org.

Sivuston kävijätilastointi

Verkkosivusto käyttää Google Analytics -kävijätilastointipalvelua sekä siihen kuuluvaa kohderyhmätieto- ja aihepiiriraportointia.

Google käyttää näitä tietoja verkkosivuntarjoajan puolesta sivun käytön arvioimiseen, verkkosivujen liikennettä koskevien raporttien laatimiseen verkkosivujentoimittajille ja muiden verkkosivujen liikenteeseen ja verkkosivujen käyttöön liittyvien palvelujen tarjoamiseksi verkkosivujentarjoajalle.

Google Analytics –palvelun anonyymi kävijätilastointi perustuu selaimesi ja nettiyhteytesi välittämiin puhtaasti teknisiin tietoihin, eikä tässä tilastoinnissa saada tietoja itse kävijästä henkilönä. Demografia- ja aihepiiriraportointi kerää teknisen tilastoinnin lisäksi henkilökohtaisia kohderyhmätietoja, kuten ikä ja sukupuoli sekä aihepiiritietoja kiinnostuksen kohteista.

Voit estää Googlen tietojen keräämisen ja tietojen käytön (evästeet ja IP-osoitteet) lataamaan ja asentamalla selaimen liitännäisohjelman, joka on saatavilla täältä: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl =en tai käyttämällä muuta mainosten- ja seurannanestotyökaluja.