Safiiri-hanke

Normaint Oy kehittää jatkuvasti osaamistaan ja uusia palveluja asiakkaidensa hyödyksi. Safiiri-hankkeessa toteutetaan voimalaitoksiin liittyvän uuden menetelmän ja menetelmään perustuvan palvelun verifionti käytännön olosuhteissa. Markkinatutkimuksen ja mittaustulosten perusteella toteutetaan palvelun tuotteistus. Hankkeen toteuttamiseen on saatu Pohjois.Pohjanmaan ELY-keskuksen myöntämää EAKR-rahoitusta.