PERSONVERNERKLÆRING

Registerets navn
Kunderegister
Markedsføringsregister
Personalregister
Register over arbeidssøkere

Behandlingsansvarlig
Normaint Oy Organisasjonsnr. FI25811205
Tehdaskatu 15, Rata 3 C 31, 87100 Kajaani, Finland

Kontaktperson i saker som gjelder registeret
Petri Aikio, telefon +358 40 543 2858, petri.aikio [at] normaint.fi

Formål og juridisk grunnlag for bruken av personopplysningene

Kunderegisteret
Personopplysningene samles inn til et bestemt, avgrenset og lovlig formål. Opplysningene samles inn

for behandling av kundeforholdet og levering av tjenester. Det juridiske grunnlaget for
behandlingen av personopplysningene er oppfyllelse av avtaleforpliktelser.

Markedsføringsregisteret
Personopplysningene samles inn til et bestemt, avgrenset og lovlig formål på grunnlag av behandlingsansvarliges
rettigheter. Behandlingsansvarlige har rett til å utføre markedsføring.

Personalregisteret
Personopplysningene samles inn til et bestemt, avgrenset og lovlig formål. Opplysningene samles inn
for å kunne behandle arbeidsforholdet. Det juridiske grunnlaget for behandlingen av personopplysningene er
oppfyllelse av avtaleforpliktelser. Det er helt nødvendig å oppgi personopplysningene for at arbeidsgiveren skal kunne
oppfylle sine forpliktelser. Dersom man ikke vil oppgi personopplysningene sine, kan dette hindre arbeidsgiveren i å
oppfylle forpliktelsene som er satt i lovene om behandling av jobbavtaler eller arbeidsforhold.

Registeret over arbeidssøkere
Personopplysningene samles inn til bestemte, avgrensede og lovlige formål knyttet til
behandlingen av jobbsøkerens søknad og en eventuell ansettelsesprosess.

Registerets personopplysningsgrupper

Kunderegisteret
Registeret inneholder personopplysningene til behandlingsansvarliges kunder, som bl.a. er navn, adresse,
e-postadresse, telefonnummer og andre opplysninger som er nødvendige for behandlingen av kundeforholdet.

Markedsføringsregisteret
Markedsføringsregisteret inneholder kundenes kontaktopplysninger, som bl.a. er navn,
e-postadresse, telefonnummer.

Personalregisteret
Registeret inneholder opplysninger om behandlingsansvarliges ansatte, som bl.a. er navn, kontaktopplysninger,
personnummer, opplysninger om bankforbindelse og andre opplysninger som er nødvendige for å behandle arbeidsforholdene.

Registeret over arbeidssøkere
Registeret inneholder arbeidssøkernes opplysninger, som bl.a. er navn, kontaktopplysninger samt andre
opplysninger som er oppgitt i jobbsøknaden.

Opplysningskilder i samsvar med reglene.

Kunderegisteret
Opplysningene i kunderegisteret samles inn fra den registrerte selv.

Markedsføringsregisteret
Personopplysningene i markedsføringsregisteret samles inn fra den registrerte selv eller fra offentlige kilder,
som bedriftenes kontaktopplysninger på web-sider og i adresseregistre.

Personalregisteret
Opplysningene i personalregisteret samles inn av de ansatte selv.

Registeret over arbeidssøkere
Opplysningene i registeret over arbeidssøkere samles inn av jobbsøkerne selv.

Overføring av opplysninger i samsvar med reglene

Kunderegisteret
Ingen overleveringer av opplysningene i samsvar med reglene.

Markedsføringsregisteret
Ingen overleveringer av opplysningene i samsvar med reglene.

Personalregisteret
Opplysningene i personalregisteret gis videre til regnskapskontoret som tilbyr
lønnsberegningstjenester samt til forsikringsselskapet i forbindelse med forsikringen
av behandlingsansvarliges ansatte.

Registeret over arbeidssøkere
Ingen overføringer av opplysningene i samsvar med reglene.

Overføring av data utenfor EØS
Ingen overføring av data utenfor EØS

Profilering og automatisk beslutningstaking

Det utføres ikke profilering eller automatisk beslutningstaking med opplysningene i registeret.

Lagringstid for opplysningene

Kunderegisteret
Kundeopplysningene oppbevares i den tiden som er fastsatt i avtalen som er inngått med kunden.

Markedsføringsregisteret
Personopplysningene i markedsføringsregisteret blir slettet når det ikke er noe forretningsmessig grunnlag for
å behandle opplysningene lengre eller dersom den registrerte ber om at opplysningene som gjelder ham skal bli fjernet.

Personalregisteret
Personopplysningene i personalregisteret slettes etter at arbeidsforholdet opphører, når
den lovmessige plikten til å gi jobbattest er utløpt. Opplysninger knyttet til arbeidsførhet og helse
slettes når lønningene og erstatningene knyttet til disse er betalt.

Registeret over arbeidssøkere
Personopplysningene i jobbsøknaden behandles under ansettelsesprosessen av stillingen som er nevnt i søknaden
og oppbevares i ett år etter valget av arbeidstaker. Opplysningene i åpne jobbsøknader oppbevares
i seks måneder.

De registrertes rettigheter
Den registrerte har rett til å få gå inn og kontrollere de opplysningene som gjelder ham som
er lagret i et register. Den registrerte har rett til å kreve at behandlingsansvarlig korrigerer opplysninger om ham
som er gale.
Den registrerte har rett til å kreve at behandlingsansvarlig sletter opplysninger om ham eller
avslutter behandlingen av personopplysningene dersom det ikke er noe grunnlag for behandlingen lengre.

Den registrerte har rett til å nekte behandling av personopplysningene samt markedsføring og profilering.
Den registrerte har rett til å få personopplysningene som gjelder ham, som han har gitt til
behandlingsansvarlige, i en vanlig brukt og elektronisk lesbar form samt rett til å overføre
opplysningene til en annen behandlingsansvarlig.
Anmodninger om bruk av den registrertes rettigheter skal leveres skriftlig og
signert til behandlingsansvarliges kontaktperson.
Den registrerte har også mulighet til å gi en klage til overvåkningsmyndighetene i det medlemslandet
han har fast bosted eller arbeidsplass, eller hvor det påståtte datasikkerhetsbruddet
har funnet sted.

Vi bruker informasjonskapsler på nettsiden vår.

En informasjonskapsle er en liten tekstfil som sendes og lagres på brukerens pc, og som blant annet gjør grunnfunksjonene på siden mulige. Informasjonskapslene skader ikke brukernes terminaler eller dokumenter. Du kan ta informasjonskapslene ut av bruk eller legge inn en alarm for informasjonskapsler i innstillingene for nettleseren. Instruksjoner for styring og sletting av informasjonskapsler kan du for eksempel finne på adressen aboutcookies.org.

Sidens besøksstatistikk

Nettsiden benytter Google Analytics-besøksstatistikk, samt målgruppeopplysnings- og emnerapporteringen som hører med til dette.

Google benytter disse opplysningene på vegne av nettsidetilbyderen til analysering av bruken av siden, til å lage rapporter om nettsidenes trafikk til leverandørene av nettsidene, og for å kunne tilby tjenester knyttet til nettsidenes trafikk og bruk til nettsidenes leverandører.

Goolge Analytics-tjenestens anonyme besøkerstatistikk er basert på rent tekniske data som formidles av nettleseren og nettforbindelsen din, og i denne statistikken får man ingen opplysninger om selve besøkeren som person. Demografi- og emnerapporteringen samler i tillegg til den tekniske statistikken også personlige målgruppeopplysninger, som alder og kjønn samt emneopplysninger om interesseobjekter.

Du kan hindre Google i å samle inn og bruke opplysninger (informasjonskapsler og IP-adresser), ved å laste med og installere et inplug-program på nettleseren, som fås her: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl =en eller ved å bruke et annet sperreverktøy for reklame og oppfølging.