kaivokset

metalliteollisuus ja energiateollisuus

metsä- ja paperiteollisuus

asiakkaana teollisuus

Asiakkaitamme ovat lukuisat, johtavat teollisuuslaitokset Pohjois-Suomessa ja Pohjois-Ruotsissa. Asiakkaamme toimivat kaivosalalla, metsäteollisuudessa, paperiteollisuudessa, metalliteollisuudessa sekä energiateollisuudessa, erityisesti uusiutuvien energiamuotojen tuottajana.

Palvelua kasvavalle kaivosalalle

Kaivokset

Kaivokset ja uudet kaivoshankkeet tarvitsevat ammattitaitoisia kumppaneita. Kaivosalan näkymät ovat erityisen lupaavat Pohjoismaiden ja Venäjän High North-alueella. Samanaikaisesti kun uudet kaivoshankkeet etenevät, kasvavat myös kaivostoiminnalle asetetut ympäristö- ja turvallisuusvaatimukset.

Normaint Oy on asiantunteva mekaanisen ja mittaavan kunnossapidon palvelua sekä projektien suunnittelua ja toteuttamista tarjoava kumppani, joka tuntee pohjoisen vaativat ja herkät olosuhteet niin paukkupakkasissa kuin yöttömässä yössäkin.

Kysy lisää palveluistamme kaivosalalle!

Metalliteollisuuden vakaa kumppani

METALLITEOLLISUUS

Metalliteollisuus on tullut meille tutuksi tehdessämme jo pitkään sekä sopimuspohjaista että projektiluontoista mekaanisen ja mittaavan kunnossapidon työtä Pohjois-Suomen suurimmille teräksen valmistajille.

Yhteistyön aikana olemme oppineet tuntemaan asiakkaan liiketoiminnan ja kehittäneet pitkälle räätälöityjä kunnossapidon kokonaispalveluita, joihin liittyy aktiivinen rooli kunnossapitoprosessissa.

Kunnossapidon merkitys kasvaa myös jatkojalosteita valmistavan metalliteollisuuden piirissä.

Kysy lisää palveluistamme metalliteollisuudelle!

Monipuolista palvelua metsä- ja paperiteollisuudelle

Metsä ja paperi

Metsäteollisuusalan asiakkaitamme ovat paperiteollisuus ja muut metsäteollisuusalan jatkojalostajat, kuten metsästä saatavien biopolttoaineiden jatkojalostajat.

Normaint Oy:n metsäteollisuudelle suunnatut mekaanisen ja mittaavan kunnossapidon palvelut varmistavat prosessien häiriöttömän käynnin kaikissa olosuhteissa. Lisäksi tarjoamme kokonaisvaltaisia projektipalveluja.

Jos olet metsäteollisuus- tai paperiteollisuusalan toimija tai jatkojalostaja, kysy lisää palveluistamme!

Kattavaa kunnossapitoa ja projektipalveluja

ENERGIATEOLLISUUS

Tarjoamme kattavia, mekaanisen ja mittaavan kunnossapidon palveluja sekä kokonaisvaltaisia projektipalveluja myös energiateollisuudelle.

Asiakkaitamme ovat lukuisat biopolttoaineita kuten bioetanolia, biokaasua ja biodieseliä tuottavat tuotantolaitokset. Myös vesi- ja tuulivoimaa tuottavat sekä turvetta, hakkuujätettä ja muita puuperäisiä polttoaineita hyödyntävät energiantuotantolaitokset luottavat palveluihimme.

Palvelumme pitävät osaltaan huolen siitä, että uusiutuvaa energiaa tuotetaan jatkossakin ilman katkoja. Jos kiinnostuit, ota yhteyttä!